fbpx

Investorile


Investeeri Vudila laagriküla väljaehitamisse!

 

Käesolevaga teatame, et 10. juunil 2024. a. algab Vudila Mängumaa OÜ (registrikood 11901143) („Emitent“) võlakirjade suunatud pakkumine. Võlakirju saavad osta isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed.

 

Suunatud pakkumisele tuleb kuni 1 000 Emitendi poolt väljalastavat võlakirja. Suunatud pakkumine algab 10.06.2024 kell 12.00 ning lõppeb 24.06.2024 kell 12.00. Võlakirjade väärtuspäev on 25.06.2024 ning lunastuspäev on 25.06.2026, ehk 24 kuud alates väärtuspäevast. Võlakirja liigiks on ühishüpoteegiga tagatud kupongvõlakiri, mille nimiväärtus ning müügihind on 100 eurot. Võlakirja eest makstakse intressi 10% aastas võlakirja nimiväärtusest perioodil väärtuspäevast kuni lunastamise tähtajani. Intressi makstakse välja kord kvartalis vastavatel intressimaksepäevadel, kokku 8 korda.

 

Võlakirjade müümisega soovib Emitent finantseerida Vudila Mängumaal laagriküla väljaarendamist.

 

Enne võlakirjade pakkumises osalemist soovitame investoritel põhjalikult tutvuda pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektiga, kus on välja toodud täpsemad pakkumise tingimused.

Prospektiga on võimalik tutvuda SIIN!

Võlakirju on võimalik märkida SIIN!

Juhend võlakirjade märkimiseks on leitav SIIN!

 

Tartu Hoiu-laenuühistuga liitumise kohta saab informatsiooni veebileheküljelt www.tartuhly.ee.

 

Pakkumise korraldaja on Vudila Mängumaa OÜ.

Geidi Lemming, juhatuse liige
Tel: +372 5822 4224
E-post: info@vudila.ee

 

Dokumendid: 

Vudila Mängumaa OÜ majandusaasta aruanne

Vudila Mängumaa OÜ põhikiri

2024-06-01-13-41-35-491
IMG_3215
01_majutus-1
DSC_2686