fbpx

Vudila Hõbekala 2024 kalapüügivõistluse ja jääaukude puurimise võistluse juhend


1. Võistluse koht: Tartumaa, Tartu vald, Kaiavere järv. Võistluse keskus ja start: Vudila rand.
https://goo.gl/maps/dTeoVn6bLKMhTquP6
2. Võistluse toimumise aeg: 16.märts 2024, püügiaeg 12:00- 15:00
3. Järvejääle võistlusalale võib minna peale Vudila Hõbekala 2024 avamist. Algust tähistab signaal kell 12.00. Kell 15.00 tähistab signaal püügiaja lõppu, peale mida tuleb püük koheselt lõpetada.
4. Võisteldakse individuaalselt ja võistkondlikult:
INDIVIDUAALSELT:
• Mehed
• Naised
• Kuni 14-aastased noored (14 a ka.)
VÕISTKONDLIKULT:
• Võistkonda võib kuuluda kuni 4 võistlejat.
• Perevõistkond on vähemalt kahe liikmeline, mille koosseisu kuuluvad kuni 2 täiskasvanut ja kuni neli alla 14-aastast võistlejat (14 kaasaarvatud). Perevõistkonnas peab olema vähemalt üks täiskasvanu ja üks kuni 14. aastane laps.
Võistkondlikus ja perevõistkondlikus arvestuses osalejatele ei ole eraldi arvestust meestele, naistele ja noortele.
Arvesse läheb individuaalvõistlejate, perevõistkondade ja võistkondade vahel võistluse ajal püütud kalade kogukaalud. Võistluse võitjad selgitatakse kalade kaalumise teel (kaalumine alates kell 15.00).
Kes soovib varem püügi lõpetada saab anda oma püütud kalad korraldajale ja tulemus fikseeritakse ettenähtud kaalumise ajal.
5. Autasustamine. Autasustatakse vähemalt kaheksat paremat meeste arvestuses, kolme paremat perevõistkonda ja kolme paremat võistkonda. Samuti vähemalt kuute paremat kuni 14. aastast noort ja vähemalt kuute parimat naisosalejat.
Perevõistkondade vahel loositakse Vudila eriti võimas kinkekaart – Lusti koos perega kogu suve tasuta Vudila mängumaal ja veepargis.
Eriauhind suurima kala püüdjale ja stiilsemale kalastajale ja võistkonnale. Perevõistkonna loosiauhind kehtib ainult võistlusele registreerinud võistkonna osalejatele.
6. Kalapüügivõistluse osalustasu saab maksta Vudila Mängumaa bistroos kohapeal nii sularahas kui ka kaardiga. Peale tasumist antakse igale võistlejale pilet. Seejärel toimub registreerimine.
7. Püüda võib kirptirgu, sikutiga, mille küljes saab kasutada ka erinevaid peibutisi. Lubatud püüda kärbsetõugu, sääsevastse ja vihmaussiga. Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga (võistkond ja perevõistkond kuni neli püügivahendit). Lubatud on püügiaukude sissesöötmine võistluse ajal.
8. Võistlejate vaheline kaugus jääl peab olema vähemalt 5 meetrit. Kaasvõistleja nõusolekul võib see väiksem olla.
Võistleja võib oma aukude tähistamiseks kasutada kahte ühesugust lippu (vähemalt 20cm kõrge ning sellise konstruktsiooniga, et püsib püsti). Kui võistleja on otsustanud kasutada lippe, siis ta peab kasutama lipureeglit – s.t. kõik toimingud jääl viiakse läbi ainult lipuga tähistatud augul.
Teised võistlejad, sõltumata sellest, kas nad ise lippe kasutavad või mitte, peavad austama lipureeglit – s.t. vältima ala 5m raadiuses lipust.
9. Kala väljavõtmiseks on lubatud kasutada kongitsat. Püütud kalad peab peale konksust vabastamist asetama KOHESELT kohtunike poolt antud kotti. Saagi hoidmine jääl ja lumel on rangelt keelatud!
10. Kajaloodi on lubatud kasutada.
11. Tekkinud prügi tuua kaldale prügikasti.
12. Kõik võistlejad ja pealtvaatajad on jääl omal vastutusel.
13. Võistlus toimub Kaiavere järvel, tähistatud alal.
14. Korraldajal on parema kordamineku ja sõltuvalt ilmaoludest õigus võistluse tingimusi muuta.
15. Latikat ja nurgu võib esitada kaalumisele 15 tk. Ainult nurg, ainult latikas või nurg + latikas = max 15tk.
Kõigile võistlejatele antakse kott kala jaoks, mille peal on võistleja number ja see tuleb esitada kohtunikele peale püügiaja lõppu või varem ,kui inimene soovib võistluse enne kella 15:00 lõpetada.
Kohtunikud kontrollivad ja kaaluvad tulemuse. Kuni kaalumise lõpuni jäävad kõikide osalejate kalad kohtunike telki . Hiljem on võimalik numbri järgi enda kalade kott üles otsida ja kaasa võtta. Suurima kalade kogukaalu saavutanu loetakse võistluse võitjaks.
16. Püütud kalad on võimalik annetada Elistvere loomapargile.
17. Korraldajate pädevuses on ettenägemata asjaolude ilmnemisel ja/või võistluse edukama teostumise huvides täpsustada või muuta võistlusreegleid.
18. Kaasvõistlejate rikkumistest teatada koheselt võistluse ajal jääl ringi liikuvale peakohtunikule. Proteste saab esitada kuni 15 minutit peale võistluse lõppu. Protestid lahendatakse kohtunike kogu poolt, kuhu kuuluvad peakohtunik ja 2 abikohtunikku. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Kohtunike kogu otsus on lõplik ning edasikaebamisele ei kuulu.
19. Võistlus toimub eripüügiloa alusel, seega pole võistlejatel vaja eraldi omandada kalapüügiõigust.
20. Võistlejad on kohustatud kinni pidama Vudila Hõbekala 2024 kalapüügivõistluse juhendist ning kalapüügi õigusaktidest.

Jääaukude puurimise võistlus VUDILA VÄLE KÄSI 2024:

1. Puurida tuleb meestel 2 auku kahe meetrise vahega ja naistel 1 auk aja peale.
2. Võistlus on individuaalne.
3. Osaleda saab isikliku või laenatud käsi jääpuuriga, mis on miinimum diameetriga 125mm (lubatud on kasutada ka suurema diameetriga jääpuure)
4. Võidab see, kes puurib kõige kiiremini 2 korrektset (naised 1) auku läbi jää.
5. Autasustatakse vähemalt kolme paremat naiste ja meeste arvestuses.