fbpx

Vudila Seikluslaagri kodukord


Vudila Mängumaa seikluslaagri kodukord ja sisekorra eeskirjad:

 • laagrisse vastuvõtmine toimub eelnevalt täidetud ning vanema/hooldaja poolt allkirjastatud/digiallkirjastatud osaleja kaardi alusel;
 • kui laagrisse saabudes on teada, et lapsele tuleb järgi keegi teine kui lapsevanem, siis on vajalik tulles kaasa võtta allkirjastatud vabas vormis avaldus;
 • tervislikust seisundist ülevaadet rühmakasvatajale andes, palume olla avameelne;
 • seikluslaagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, kasvataja korraldusi ja arvestama kaaslastega;
 • laagri jooksul toimuvatest tegevustest võtavad osa kõik laagris osalejad;
 • laagris osaleja vastutab oma asjade ja voodikoha korrashoiu eest;
 • teiste laagris osalejate isiklike esemete puutumine ei ole lubatud;
 • laagri ühisvahendeid kasutades palun suhtu heaperemehelikult ja kasutamise lõpetamisel pane need omale kohale tagasi;
 • öörahu kestab kella 23.00-9.00 ja selle rikkumine on keelatud;
 • prügi kogutakse prügikottidesse/kastidesse ja taara eraldi taarakotti;
 • ruumidest (s.h üldkasutatavatest) viimasena lahkudes kustuta tuled;
 • vägivaldne käitumine ja ropendamine ei ole lubatud;
 • laagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või kasvataja teadmisel koos lapsevanema või hooldajaga;
 • koos rühmaga kui ka üksinda tuleb järgida ettevaatus abinõusid;
 • Vudila atraktsioone kasutades järgida instruktorite juhiseid;
 • matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja erinõudeid;
 • tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida laagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta;
 • laagris osaleja suhtub looduskeskkonda ja laagri territooriumisse hoolivalt ja säästlikult;
 • alkoholi, tubakatoodete ja teiste tervistkahjustavate ainete omamine ja tarbimine on laagris rangelt keelatud;
 • telefonide kasutamise kord lepitakse kokku laagri kasvatajatega (sh pildistamine, filmimine, jms);
 • telefonid ja taskuraha on võimalik anda kasvataja kätte hoiule;
 • kaotatud esemete eest nt mobiiltelefon, prillid jms laagripersonal ei vastuta;
 • materiaalse kahju tekitamisel seikluslaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja;
 • seikluslaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga;
 • arvestades Covid-19 viiruse ettearvamatut ja kiiret levikut, palume lapse haigestumise korral Teie kui lapsevanema (hooldaja) valmisolekut lapsele järele tulla;
 • kui laagriline lahkub tervisliku seisundi tõttu, omal soovil või kodukorrast mittekinnipidamise tõttu laagrist varem, laagri eest tasutud summa tagastamisele ei kuulu;
 • küsimuste korral pöördu julgelt kasvatajate või laagri korraldajate poole.